Vitamin B5, on black background. Symbol of health and longevity. 3d rendering

Jak wzmocnić twardą męskość?

Any guy who wants to make sure his handsome manhood becomes firm when he desires it is going to seem to vitamins, minerals, nutrients and anything else which may help ensure proper functioning. Fortunately, there are lots of nutrients on the market that the body needs to help this hard […]

Small bottle with essential oil and lavender flowers. Aromatherapy, homemade spa, beauty treatment concept. Old wooden background, copy space.

Czym jest Aromaterapia Praktyczna?

Essential oils are a fascination to a lot of people — they smell fine, but they are simply not sure what to do together, never mind how to get the most out of aromatherapy’s science-proven advantages (such as antiviral, antibacterial and stress-reducing actions). So where to begin? Inhale! Breathe them […]

Young woman with eyes closed enjoying in taste of food while eating with friends at dining table.

Czy można leczyć emocje za pomocą jedzenia?

These foods can help you regulate your moods in a natural manner. Sorrow and despair: Reach for cauliflower, turnips and asparagus. These foods resonate with the resistance system, lungs and large intestine organs that in the Chinese medicine system are connected with processing emotional despair. Take note Asparagus naturally supports […]

Kapsułki/ tabletki z olejem czosnkowym

Czy istnieją leki na zakażenie drożdżakami?

Zanim zacznę ten kawałek, chciałbym przedstawić zwięzłą uwagę. Ilość czasu na leczenie drożdży, aby to zrobić, opiera się na dwóch składnikach. Masz bezpośrednią kontrolę nad jednym, a pośrednią nad drugim. Twoja wytrwałość w korzystaniu z tego, co zostało Ci dane. [...]

Badacz dodający ciecz z probówki z symbolem ognia, znakiem ostrzegawczym, niebezpieczeństwem

Czy wiedziałeś o tym o toksyczności chemicznej w leczeniu trądziku?

Zabiegi na trądzik może mieć asortyment składników chemicznych jako konserwanty, stabilizatory i sztucznych zapachów. Pomimo roszczeń firmy, substancje te mogą nie być 100% bezpieczne. Długotrwałe stosowanie tych składników chemicznych może prowadzić do ciągłego niskiego stopnia podrażnienia, odwodnienia i przyspieszonego starzenia się skóry. Zacznijmy Niestety, brak [...]

Full frame of Fish oil Omega 3 soft gel capsules

Jakie są korzyści z witaminy D3?

Vitamin D3 (Cholecalciferol), also referred to as the sunshine vitamin, is synthesised from the skin when it’s exposed to sunlight. Other sources of the vitamin are fatty fish such as sardines, salmon and tuna. Fish products like cod liver oil also supply the body with this vital nutrient. Vitamin D3 […]