Czarny i biały Jezus Chrystus otwarte puste ręce z palmą w górę na tle nieba

Czy powinniśmy czekać na uzdrowienie?

, Święty przynosi uzdrowienie. Uzdrowienie nie jest nastawione tylko na to, co fizyczne, ale może przejawiać się w różnych obszarach: psychologicznym, emocjonalnym i duchowym. Złamane kości mogą być leczone. Niedobory umysłowe mogą być leczone. Ci, którzy zostali zranieni lub złamane serce mogą być traktowane. Ci, którzy nie przyjęli Chrystusa mogą być leczone (emocjonalnie - Chrystus).

Odzyskanie

Wszystkie te rodzaje uzdrowienia są realne i mogą się wydarzyć, jeśli mamy wiarę. Zrozum, że każde uzdrowienie nie następuje natychmiast. Bóg pozwala, aby niektóre uzdrowienia były opóźnione. Co to znaczy być odłożonym? Kiedy coś jest odłożone na później, więcej upłynęło więcej czasu niż przewidywano. Wyniki przewidywania są opóźnione w stosunku do harmonogramu. Może czułeś, że Bóg spóźnia się z uzdrowieniem twojej sytuacji? Byłem temu winny. Prawdę powiedziawszy, Bóg jest Bogiem na czas. Często zdarza się nam prosić Boga, aby pobłogosławił nas dobrymi rzeczami. więcej dochodów, a także zdjąć z siebie ciężary.

Już same te przedmioty mogą przynieść uzdrowienie wielu, a zwłaszcza większym dochodom. W jakich obszarach naszego życia prosimy Boga o uzdrowienie? Czy Bóg uzdrowił nas w tych obszarach? Jeśli nie, czy oznacza to, że nie jesteśmy uzdrowieni, czy też, że nasze uzdrowienie zostało opóźnione? Być może, opóźnienie polegałoby na przyjrzeniu się naszej duchowej wytrzymałości. Musimy mieć na uwadze że o cokolwiek prosimy Boga w imię Jezusa, Bóg to uczyni, o ile jest to zgodne z Jego wolą.

Czy zdajesz sobie sprawę, że niezależnie od tego, w jakim obszarze która jest nieuzdrowiona, wpływa na więcej niż tylko na ciebie? Jest powód, dla którego brakuje nam czegoś w pewnych obszarach naszego życia. Bóg może wypełnić tę pustkę i otrzymać chwałę w tej procedurze. Nie chodzi tu o nas, ale o Jezusa. Może zauważyłeś, że potrzebujemy rzeczy, kiedy już ich chcemy? Spinamy się, kiedy nie dostajemy ich, kiedy ich potrzebujemy. Dokładnie w ten sam sposób traktujemy Boga.

Tak wiele pytań

Prosimy Boga o coś i denerwujemy się, gdy odpowiedzi na nasze modlitwy nie przychodzą w momencie, gdy o nie prosimy. Powodem tego, że nie otrzymujemy ich od razu, jest to, że zostały one opóźnione. Nie oznacza to, że nasze uzdrowienie nie nadejdzie. Oznacza to, że nastąpi ono w Bożym czasie, a nie w naszym. W Ewangelii Jana 10, Jezus mówi nam, że jest bramą owiec i że jedyna droga do Ojca prowadzi przez Niego. Ci, którzy w Niego wierzą, będą mieli życie wieczne.

Jezus powiedział nam, abyśmy uważali na zwodzicieli tej planety. Jezus mówił o uzdrowieniu duchowym, ale Jego zmartwychwstanie otworzyło drzwi do uzdrowienia w różnych regionach. W Ewangelii Jana 11, Jezus potwierdza to, co powiedział. Dowiadujemy się, że Łazarz jest bardzo chory i wymaga uzdrowienia. Maria i Marta wierzyły, że uzdrowienie nie nadeszło, ale zostało tylko odłożone na później. W Ewangelii Jana 11:4 Jezus usłyszał, że Łazarz jest chory i przyznał się do tego. Maria i Marta wysłały kogoś, by poinformował Jezusa, że Łazarz jest chory i umiera. Może i ty wysłałeś do Jezusa wiadomość poprzez swoje modlitwy, że ktoś z twojego otoczenia jest chory i wymaga uzdrowienia? To jest to, co widzimy tutaj. Jezus mówi posłańcowi (posłańcom), że choroba jest na Łazarzu z jakiegoś powodu.

Choroba, która dotknęła Łazarza, miała przynieść chwałę Bogu, Synowi i Ojcu. Czasami Bóg używa naszych chorób lub sytuacji bez życia, aby przynieść Mu chwałę po tym, jak stoły obróciły się na dobre. W wersecie 6 dowiadujemy się, że Jezus jest w Jerozolimie, kiedy otrzymał tę wiadomość. Tekst informuje nas, że Jezus pozostaje jeszcze 2 dni w dokładnie tym samym miejscu, wiedząc o wielkości okoliczności. Jak często sądziliśmy, że Jezus nas nie słyszy? Jak często czuliśmy, że uzdrowienie nie przychodzi wystarczająco szybko? To się nazywa opóźnione uzdrowienie. Uzdrowienie przychodzi, ale nie w takim czasie, w jakim tego potrzebujemy. Uzdrowienie nadejdzie w czasie, w którym powinno nadejść.

Zrozummy to

Musimy zrozumieć, że jeśli ogłosimy uzdrowienie, to zostało ono zamanifestowane w sfera. Musimy pozwolić, aby przejawiła się ona w sfera. Czy będziemy czekać na powrót do zdrowia? Jezus mówi uczniom, by się pakowali, a oni pójdą do Betanii, by sprawdzić, co się dzieje. Jezus mówi uczniom, że Łazarz śpi. Uczniowie wierzyli, że Łazarz jest w rzeczywistości . Jezus mówił o śnie w aspekcie religijnym.

Był martwy. Kiedy Jezus dotarł do Betanii, Łazarz nie żył już od czterech dni. W tym czasie wszędzie panuje smutek i żałoba. Konieczne jest, aby werset 18 został poruszony. Tekst mówi, że Jezus był blisko Jerozolimy. Mówi on, że Jerozolima i Betania były oddalone o około piętnaście furlongów. To jest około dwóch mil. Jezus mógł z łatwością być tam dużo wcześniej, ponieważ te dwa miasta były oddalone od siebie o zaledwie dwie mile. Jest ku temu powód. Zmartwychwstanie musiało się wydarzyć. Ten ostatni cud musiał się wydarzyć, aby odegrać znaczącą rolę w tym, że faryzeusze zebrali się, aby zaplanować ukrzyżowanie Jezusa. To była ostatnia kropla. Uzdrowienie nadejdzie w odpowiednim czasie, ale musimy czekać na Pana.

Czasami Bóg pozwala, by choroba przyszła na nas i byśmy pozostali przy życiu, by pomóc innym. Czy możesz sobie wyobrazić sytuacje, w których ktoś był chory lub przechodził przez chorobę, a ty zostałeś wzmocniony na dłuższą metę? Ktoś w twoim domu był śmiertelnie chory i nie czułeś, że dasz radę. Czasami uzdrowienie przychodzi mimochodem. Kiedy umierasz i jesteś przechowywany, nie ma już więcej choroby. Jest wieczne uzdrowienie, które się dokonało.

Zmiany w życiu

Wiele osób zmieniło swoje życie z biednego na dobre, ponieważ ktoś umarł w ich bliskich. Jeśli ta osoba nie umarłaby, to nadal schodziłaby z drogi zniszczenia, czekając na swój numer, aby zostać wezwaną. W wersecie 26 Marta zaczyna mówić Jezusowi, że to ona jest wiarą. O cokolwiek Jezus poprosi Boga, On to zrobi. Czy ona naprawdę zrozumiała, że szukała Boga bezpośrednio w . Czasami Bóg jest w samym środku naszych scenariuszy, a my nie rozumiemy, kim On jest.

Naszym zadaniem jest dotarcie do Boga z wiarą, a uzdrowienie przyjdzie, tak jak to miało miejsce w przypadku z dylematem krwi. Jezus mówi Maryi, że ludzie, którzy w Niego wierzą i w Nim żyją, nigdy nie umrą. To jest okazja do zrobienia duchowego przeglądu. Czy żyjemy w Nim przez z Nim na co dzień? Ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, będą żyć wiecznie, niezależnie od tego, co dzieje się tu na ziemi. Czy rzeczywiście wierzymy w Chrystusa i Jego zmartwychwstanie? Czy wierzymy, że On może nas uzdrowić z każdej choroby? Jego i zmartwychwstanie pozwalają, aby wszystkie elementy uzdrowienia mogły się wydarzyć.

To otworzyło drzwi dla tych darów, jeśli odzyskanie od Ducha Świętego, aby zamanifestować się do nas. Werset 39 mówi nam, dlaczego to uzdrowienie było opóźnione. Jezus został skierowany do miejsca, gdzie leżał Łazarz. Miejsce to jest jaskinią, do której wejście blokuje kamień. Ta choroba/śmierć wpłynęła na kilku ludzi w negatywny sposób, ale Bóg odwróci sytuację, aby ostatecznie znaleźć uwielbienie. Jezus mówi ludziom, aby odsunęli kamień.

Przeszkody

Wielokrotnie to właśnie kamienie blokują nasze wejście do życia. To one blokują nasze wejście do zmartwychwstania z naszych martwych scenariuszy. Kamienie nie zawsze były kamieniami. Kamienie były kamykami. Kamyki reprezentują ciężary. Kiedy pozwalamy problemom się gromadzić, one się sumują. Kamyki stają się kamieniami. Kamienie stają się głazami. Będziemy musieli poradzić sobie z kamieniami. Kamyki są o wiele lżejsze niż kamienie i głazy.

Kiedy usuniemy kamienie z naszego życia, możemy zobaczyć światło. Możemy zobaczyć naszą drogę wyjścia. Niektórzy ludzie usunęli kamień z naszego życia. Wyjście jest tam, ale byliśmy w tej sytuacji bez życia tak długo, że zapomnieliśmy, jak iść do wyjścia, aby osiągnąć wolność i mieć życie na nowo. To jarzmo jest trochę trudniejsze do zerwania, ale można to osiągnąć. Tego typu sytuacja wymaga dodatkowego impulsu od Boga.

Pomódl się

To jest powód, dla którego jest tak istotna. Modlitwa przełamuje bariery każdej przeciwnej siły. Marta powiedziała Jezusowi, że ciało Łazarza cuchnie. Łazarz był w grobie przez cztery dni i zaczął cuchnąć. Czy kiedykolwiek spojrzałeś na jakieś okoliczności, swoje lub kogoś innego, i stwierdziłeś, że ta sytuacja naprawdę śmierdzi. Wygląda na to, że nie ma z niej absolutnie żadnego wyjścia, ponieważ tkwimy w niej tak długo. Wygląda na to, że nie ma żadnych opcji. Musimy pamiętać, że Bóg jest źródłem mocy, aby wybawić nas z każdej sytuacji, bez względu na to, jak bardzo śmierdzi. Spójrzmy na werset 40. Jezus zadał Marcie pytanie. Jeśli myślisz, czy nie widzisz chwały Bożej? Jeżeli pomyślimy, że Bóg jest w stanie, to zobaczymy zmianę. Nasz zwiastuje obecność Pana. Gdzie jest religia, tam jest Bóg.

Gdzie jest Bóg, tam jest Jego istnienie

Gdzie jest Jego istnienie, tam będzie i Jego chwała. W Ewangelii Jana 11,43 widzimy moc Jezusa. Kiedy Jezus jest w środku twojej sytuacji, możesz wierzyć, że nastąpi pozytywna zmiana. To, co było martwe, będzie miało życie. Jezus powiedział Łazarzowi, żeby wyszedł. Mówi Łazarzowi, żeby wyszedł z martwej sytuacji z mocy Boga Najwyższego. Czy wiesz, że mamy tę moc, aby mówić życie do ludzi wokół nas, którzy przechodzą przez trudności? Jezus przemówił życiem do Łazarza. Aby mówić o życiu, musimy mieć nasze serca. Życie jest słowem Bożym. Kiedy mówimy słowem Bożym i myślimy, mówimy życiem. W wersecie 44, Łazarz powstał. On zmartwychwstał. Jezus powiedział ludziom, którzy Go otaczali, aby uwolnili Łazarza z jego grobowego ubrania. Jeśli tylko dojdziemy do punktu, w którym zdamy sobie sprawę z tego, co nosimy i zdejmiemy nasze grobowe ubrania (pożądliwość, nienawiść, cudzołóstwo, kłamstwo).

Grzechy wymienione powyżej, podobnie jak inne grzechy, mogą pomóc w przygotowaniu nas na wieczną śmierć. Mamy tendencję do obwiniania Boga za nasze scenariusze. To nie Bóg nas owija. To człowiek owija nas w grobowe szaty. Wielokrotnie widzieliśmy, jak chodziliśmy w grobowych szatach, ponieważ nasze próby i utrapienia zdobyły naszą duszę. Jedynym sposobem, abyśmy mieli znowu życie, jest usunięcie kamienia (kamieni) w naszym własnym życiu, który zamknął wyjście do wolności (życia). Jeśli naprawdę chcesz być uzdrowiony w każdej części swojego życia, nie szukaj tych środków, które są doczesne. Szukaj uzdrowienia, które jest wieczne. Zwróć się do Boga. On jest tym, który ma prawdziwą moc uzdrawiania. Dziękuję za przeczytanie moich postów.