Czarny i biały Jezus Chrystus otwarte puste ręce z palmą w górę na tle nieba

Czy powinniśmy czekać na uzdrowienie?

God, the Holy Spirit, brings forth healing. Healing isn’t just geared to only the physical, but may be manifested in different areas: psychological, emotional, and spiritual. Broken bones can be treated. Mental deficiencies can be treated. Those who have been injured or broken-hearted can be treated. Those who haven’t accepted Christ can be treated (emotionally – Christ).

Odzyskanie

All these kinds of recovery are real and can happen if we have faith. Understand that all healing doesn’t happen instantly. God allows some recovery to be delayed. What does it mean to be postponed? When something is postponed, more time has elapsed than what was anticipated. The results of the anticipation are behind schedule. Perhaps you have felt that God has been behind schedule in curing your situation? I’ve been guilty of this. Truth be told, God is an on-time God. We often find ourselves asking God to bless us with good health, more income, and also to take away burdens.

Już same te przedmioty mogą przynieść uzdrowienie wielu, a zwłaszcza większym dochodom. W jakich obszarach naszego życia prosimy Boga o uzdrowienie? Czy Bóg uzdrowił nas w tych obszarach? Jeśli nie, czy oznacza to, że nie jesteśmy uzdrowieni, czy też, że nasze uzdrowienie zostało opóźnione? Być może opóźnienie polegałoby na przyjrzeniu się naszej duchowej wytrzymałości. Musimy pamiętać, że o cokolwiek prosimy Boga w imieniu Jezusa, Bóg to uczyni, o ile jest to zgodne z Jego wolą.

Are you aware that whatever area of your life that’s unhealed affects more than just you? There’s a reason that we lack in certain areas of our lives. God can fill that emptiness and receive the glory in the procedure. It isn’t about us, but it’s about Jesus. Maybe you have noticed that we need things once we want them? We get uptight when we don’t get them when we need them. We treat God the exact same way.

Tak wiele pytań

Prosimy Boga o coś i denerwujemy się, gdy odpowiedzi na nasze modlitwy nie przychodzą w momencie, gdy o nie prosimy. Powodem tego, że nie otrzymujemy ich od razu, jest to, że zostały one opóźnione. Nie oznacza to, że nasze uzdrowienie nie nadejdzie. Oznacza to, że nastąpi ono w Bożym czasie, a nie w naszym. W Ewangelii Jana 10, Jezus mówi nam, że jest bramą owiec i że jedyna droga do Ojca prowadzi przez Niego. Ci, którzy w Niego wierzą, będą mieli życie wieczne.

Jezus powiedział nam, abyśmy uważali na zwodzicieli tej planety. Jezus mówił o uzdrowieniu duchowym, ale Jego zmartwychwstanie otworzyło drzwi do uzdrowienia w różnych regionach. W Ewangelii Jana 11, Jezus potwierdza to, co powiedział. Dowiadujemy się, że Łazarz jest bardzo chory i wymaga uzdrowienia. Maria i Marta wierzyły, że uzdrowienie nie nadeszło, ale zostało tylko odłożone na później. W Ewangelii Jana 11:4 Jezus usłyszał, że Łazarz jest chory i przyznał się do tego. Maria i Marta wysłały kogoś, by poinformował Jezusa, że Łazarz jest chory i umiera. Może i ty wysłałeś do Jezusa wiadomość poprzez swoje modlitwy, że ktoś z twojego otoczenia jest chory i wymaga uzdrowienia? To jest to, co widzimy tutaj. Jezus mówi posłańcowi (posłańcom), że choroba jest na Łazarzu z jakiegoś powodu.

Choroba, która dotknęła Łazarza, miała przynieść chwałę Bogu, Synowi i Ojcu. Czasami Bóg używa naszych chorób lub sytuacji bez życia, aby przynieść Mu chwałę po tym, jak stoły obróciły się na dobre. W wersecie 6 dowiadujemy się, że Jezus jest w Jerozolimie, kiedy otrzymał tę wiadomość. Tekst informuje nas, że Jezus pozostaje jeszcze 2 dni w dokładnie tym samym miejscu, wiedząc o wielkości okoliczności. Jak często sądziliśmy, że Jezus nas nie słyszy? Jak często czuliśmy, że uzdrowienie nie przychodzi wystarczająco szybko? To się nazywa opóźnione uzdrowienie. Uzdrowienie przychodzi, ale nie w takim czasie, w jakim tego potrzebujemy. Uzdrowienie nadejdzie w czasie, w którym powinno nadejść.

Zrozummy to

Musimy zrozumieć, że jeśli deklarujemy uzdrowienie, to zostało ono już zamanifestowane w sferze duszy. Musimy pozwolić, aby zamanifestowało się ono w sferze organicznej. Czy będziemy czekać na uzdrowienie? Jezus mówi uczniom, by się spakowali, a oni pójdą do Betanii, by sprawdzić, co się dzieje. Jezus mówi uczniom, że Łazarz śpi. Uczniowie wierzyli, że Łazarz faktycznie śpi. Jezus mówił o śnie w aspekcie religijnym.

Był martwy. Kiedy Jezus dotarł do Betanii, Łazarz nie żył już od czterech dni. W tym czasie wszędzie panuje smutek i żałoba. Konieczne jest, aby werset 18 został poruszony. Tekst mówi, że Jezus był blisko Jerozolimy. Mówi on, że Jerozolima i Betania były oddalone o około piętnaście furlongów. To jest około dwóch mil. Jezus mógł z łatwością być tam dużo wcześniej, ponieważ te dwa miasta były oddalone od siebie o zaledwie dwie mile. Jest ku temu powód. Zmartwychwstanie musiało się wydarzyć. Ten ostatni cud musiał się wydarzyć, aby odegrać znaczącą rolę w tym, że faryzeusze zebrali się, aby zaplanować ukrzyżowanie Jezusa. To była ostatnia kropla. Uzdrowienie nadejdzie w odpowiednim czasie, ale musimy czekać na Pana.

Czasami Bóg pozwala, by choroba przyszła na nas i byśmy pozostali przy życiu, by pomóc innym. Czy możesz sobie wyobrazić sytuacje, w których ktoś był chory lub przechodził przez chorobę, a ty zostałeś wzmocniony na dłuższą metę? Ktoś w twoim domu był śmiertelnie chory i nie czułeś, że dasz radę. Czasami uzdrowienie przychodzi mimochodem. Kiedy umierasz i jesteś przechowywany, nie ma już więcej choroby. Jest wieczne uzdrowienie, które się dokonało.

Zmiany w życiu

Many individuals have changed their lifestyles from poor to good because somebody died in their loved ones. If that individual wouldn’t have expired, then they would have continued to go down the road of destruction awaiting their number to be called. In verse 26, Martha starts to tell Jesus that she’s the faith. Whatever Jesus asks God, He will do it. Did she really get that she had been searching God directly in the face. Sometimes God is right there in the middle of our scenarios and we don’t understand who He is.

Our job is to reach out to God with faith and the recovery will come as did the woman with the dilemma of blood. Jesus tells Mary that people who believe in Him and live in Him will never die. This is the opportunity to perform a spiritual checkup. Are we living in Him by walking with Him on a daily basis? Those who obey the commandments of God will live forever, regardless of what happens here on earth. Do we actually believe in Christ and His resurrection? Do we believe he can heal us of any sicknesses? His death and resurrection allow all parts of healing to happen.

To otworzyło drzwi dla tych darów, jeśli odzyskanie od Ducha Świętego, aby zamanifestować się do nas. Werset 39 mówi nam, dlaczego to uzdrowienie było opóźnione. Jezus został skierowany do miejsca, gdzie leżał Łazarz. Miejsce to jest jaskinią, do której wejście blokuje kamień. Ta choroba/śmierć wpłynęła na kilku ludzi w negatywny sposób, ale Bóg odwróci sytuację, aby ostatecznie znaleźć uwielbienie. Jezus mówi ludziom, aby odsunęli kamień.

Przeszkody

Wielokrotnie to właśnie kamienie blokują nasze wejście do życia. To one blokują nasze wejście do zmartwychwstania z naszych martwych scenariuszy. Kamienie nie zawsze były kamieniami. Kamienie były kamykami. Kamyki reprezentują ciężary. Kiedy pozwalamy problemom się gromadzić, one się sumują. Kamyki stają się kamieniami. Kamienie stają się głazami. Będziemy musieli poradzić sobie z kamieniami. Kamyki są o wiele lżejsze niż kamienie i głazy.

Kiedy usuniemy kamienie z naszego życia, możemy zobaczyć światło. Możemy zobaczyć naszą drogę wyjścia. Niektórzy ludzie usunęli kamień z naszego życia. Wyjście jest tam, ale byliśmy w tej sytuacji bez życia tak długo, że zapomnieliśmy, jak iść do wyjścia, aby osiągnąć wolność i mieć życie na nowo. To jarzmo jest trochę trudniejsze do zerwania, ale można to osiągnąć. Tego typu sytuacja wymaga dodatkowego impulsu od Boga.

Pomódl się

That’s the reason why prayer is so vital. Prayer breaks through the barriers of any opposing force. Martha told Jesus that the body of Lazarus stinketh. Lazarus was in the grave for four days and he started to stink. Have you ever looked in a circumstance, yours or someone else, and stated that the situation really stinks. It looks like there’s absolutely no way out of it since we’ve been in it so long. It looks like there aren’t any options. We must remember that God is the power supply to deliver us from any situation no matter how bad it stinks. Take a look at verse 40. Jesus asked Martha a query. If you think, do you not see God’s glory? If we think that God is able, we’ll see change. Our religion ushers in the presence of the Lord. Where religion is, God is.

Gdzie jest Bóg, tam jest Jego istnienie

Gdzie jest Jego istnienie, tam będzie i Jego chwała. W Ewangelii Jana 11,43 widzimy moc Jezusa. Kiedy Jezus jest w środku twojej sytuacji, możesz wierzyć, że nastąpi pozytywna zmiana. To, co było martwe, będzie miało życie. Jezus powiedział Łazarzowi, żeby wyszedł. Mówi Łazarzowi, żeby wyszedł z martwej sytuacji z mocy Boga Najwyższego. Czy wiesz, że mamy tę moc, aby mówić życie do ludzi wokół nas, którzy przechodzą przez trudności? Jezus przemówił życiem do Łazarza. Aby mówić o życiu, musimy mieć nasze serca. Życie jest słowem Bożym. Kiedy mówimy słowem Bożym i myślimy, mówimy życiem. W wersecie 44, Łazarz powstał. On zmartwychwstał. Jezus powiedział ludziom, którzy Go otaczali, aby uwolnili Łazarza z jego grobowego ubrania. Jeśli tylko dojdziemy do punktu, w którym zdamy sobie sprawę z tego, co nosimy i zdejmiemy nasze grobowe ubrania (pożądliwość, nienawiść, cudzołóstwo, kłamstwo).

Grzechy wymienione powyżej, podobnie jak inne grzechy, mogą pomóc w przygotowaniu nas na wieczną śmierć. Mamy tendencję do obwiniania Boga za nasze scenariusze. To nie Bóg nas owija. To człowiek owija nas w grobowe szaty. Wielokrotnie widzieliśmy, jak chodziliśmy w grobowych szatach, ponieważ nasze próby i utrapienia zdobyły naszą duszę. Jedynym sposobem, abyśmy mieli znowu życie, jest usunięcie kamienia (kamieni) w naszym własnym życiu, który zamknął wyjście do wolności (życia). Jeśli naprawdę chcesz być uzdrowiony w każdej części swojego życia, nie szukaj tych środków, które są doczesne. Szukaj uzdrowienia, które jest wieczne. Zwróć się do Boga. On jest tym, który ma prawdziwą moc uzdrawiania. Dziękuję za przeczytanie moich postów.