Młoda kobieta z chusteczką. Chora dziewczyna ma katar. Modelka robi lekarstwo na przeziębienie na jesiennym tle.

Jakie są podstawy alergii zatokowych?

Among the first things an ENT specialist should look for in persons having chronic sinusitis is set up patient has sinus allergies. An analysis for sinus allergies can be achieved by way of a blood test now, which is easier compared to the skin tests which were required during the past. In my own case I had weak allergies to many things including dust, dust mites, and certain molds.

Sinus allergy

Chociaż moje alergie zatokowe nie były silne, mój laryngolog zalecił mi przyjęcie grupy zastrzyków, aby przeciwdziałać wspomnianym alergenom (alergenem może być substancja wywołująca alergię, na przykład kurz lub roztocza w moim przypadku). W ten sposób otrzymywałem zastrzyki co tydzień przez około 2 lata.

Przez następny rok stało się niewygodne dla mnie osobiście, aby odwiedzić gabinet lekarski co tydzień, aby przejść, więc nauczono mnie, jak dokładnie dać sobie zastrzyki. Od tego czasu musiałem tylko osobiście odwiedzać gabinet lekarski około raz 25 % aby otrzymać świeżą partię serum. Pomysł robienia sobie zastrzyków wydawał się najpierw trochę odrażający, ale z pewnością było to łatwe zadanie do wykonania, gdy już się go opanuje. Przestałem brać zastrzyki po około 2 yrs, i nie mogę powiedzieć na kilka pomogli.

Nie wierzę jednak, że zaszkodziły i nie wierzę, że alergie zatokowe na pewno są w tej chwili dużym elementem w mojej konkretnej sytuacji. Mechanizm wywoływania alergii jest spowodowany nadmierną reakcją czyjejś zdolności do zwalczania chorób. Pewne alergeny, które u kilku osób nie wywołują żadnej reakcji, u innych mogą wywołać agresywną reakcję zdolności do walki z chorobą.

This exaggerated response of the disease fighting capability could cause inflammation and bring about the release of histamines along with other chemicals in your body resulting in the creation of excess mucus in the nasal system, possible blockage and infection then.

Alergeny

Common allergens causing sinus allergies include pollen from trees, weeds and grass, animal dander, feathers, dust, dust mites, molds, mildew, smoke, perfumes, cockroaches, industrial chemicals, insect stings and food items, such as for example milk, eggs, peanuts, shellfish, and chocolate, amongst others. The best treatment for avoid triggering sinus allergies would be to avoid pressing the precise allergen that affects the average person. As is seen from the aforementioned list, however, that is impossible often. As well as the injections previously discussed, you can use nasal irrigation to completely clean out the nasal passages also, and this provides some help, if it could be limited even. Since 70-80% of individuals who have problems with sinusitis have allergies, it’s important that sinus sufferers get treatment because of their sinus allergies. Or even, the constant soreness and inflammations can result in permanent problems, specifically cilia damage, that will only make one’s sinusitis worse over time.

Wniosek

Alergie zatokowe mogą być z powodzeniem leczone i często poprawiają warunki, nawet jeśli nie eliminują całkowicie problemów z zatokami, jak w moim przypadku.