Jak dowiedzieć się więcej o swojej alergii pokarmowej?

People who may allergic to particular foods may have a tough time learning exactly what it is they are allergic to. In a lot of instances it’s not an allergy but a nutritional supplement intolerance that does have lots of the exact symptoms and is problematic for the person to comprehend the distinction between the two conditions.

Różnica między nietolerancją a alergią

The universal formula, if your person will endure even a small amount of the , this can be a intolerance. A true wouldn’t tolerate any amount of the nutrient however tiny. It’s wise to consult your physician to discover whether a food allergy test is required. Your doctor may propose a food journal to be kept. That may be an efficient way to assist in receiving an estimation of what symptoms occur along with what foods. Be equipped to set up a dependable description of the conditions to the physician.

A history might as well be useful. A careful evaluation by the doctor may omit or include if other medical problems may be present. Young kids might frequently out develop several food allergic reactions. Soy and milk are the most typical to out grow. Often the shrimp, peanuts and may never be outgrown.

Różne techniki testowania

Among the simplest treatments might be the . After removal of suspected foods through a week or two, afterwards add that food back into your diet one at the moment. This isn’t a foolproof methods because some physical and mental factors may set off a response that’s not a genuine allergic reaction.

Test skórny polega na nakłuwaniu skóry małymi ilościami podejrzanych substancji odżywczych, umieszczonymi wzdłuż pleców lub przedramienia. Skóra nakłuta igłą pozwoli na wzrost mikro ilości materiału pod powierzchnią skóry. Jeśli jesteś uczulony na ten pokarm, pojawi się obrzęk lub reakcja.

Badanie krwi może być wykonane w celu oceny recepcji układu odpornościowego na określony pokarm. Badanie oceni ilość komórek typu reakcji alergicznej w przepływie krwi. Przeciwciała te nazywane są immunoglobuliną E, lub (IgE). Próbka krwi może być pobrana w gabinecie lekarskim. Następnie jest ona wysyłana do laboratorium medycznego, gdzie różne pokarmy mogą być analizowane. Testy nie są 100% dokładne.

Leczenie łagodzące

Dla mniej poważnych reakcji, lekarz może zamówić leki przeciwhistaminowe, które mogą być podjęte po ekspozycji na alergen. To pomoże kontrolować reakcje i pomóc złagodzić niektóre z zaostrzeń. Kremy mogą pomóc złagodzić niektóre z reakcji skórnych i podrażnień.

Dla tych, którzy mają reakcję i wezwanie do pomocy medycznej, pogotowie może zatrudnić zastrzyk adrenaliny (epinefryny). W zależności od tego, jak trudne są reakcje alergiczne na żywność, może ostatecznie stać się koniecznością dla lekarza, aby przepisać wstrzykiwania epinefryny. Jeśli reakcje alergiczne są tak poważne, ty lub ktoś z tobą może chcieć mieć to przez cały czas i zrozumieć, jak korzystać z zastrzyku awaryjnego, jeśli jest to wymagane.