Niski kąt boso nierozpoznawalny mężczyzna w sportowej odzieży skupiający się i wykonujący ćwiczenie jogi pies stojący w dół podczas treningu w domu

Czy znałeś te zaskakujące korzyści płynące z jogi?

There are lots of physical benefits yoga of practicing yoga regularly, by way of instance, improved flexibility, and core strength etc.. However, the nonphysical benefits are less well documented, but still very much a benefit. Some of the non-physical advantages of regularly engaging in yoga are summarized below. When practicing yoga you’re encouraged to regulate your breathing with meditation and deep breathing methods. This lets you slow your breathing; leaving you, feeling much more relaxed.

Badania

However, there has also been research completed that points to a stimulation of brain activity, resulting in a more favorable mood. The study found an increase in Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)-ergic activity for individuals who practiced yoga regularly. The research was conducted over 12 months and when compared to a group that completed a walking action in comparison to a group of participants practicing yoga regularly, finding higher levels of GABA in the yoga class.

Low levels of GABA are associated with depression and anxiety. Yoga has been demonstrated to increase an individual’s ability to focus and concentrate. Research has demonstrated that people are a lot more able to concentrate and keep their concentration after a yoga practice. Researchers compared a yoga group to one that had performed a normal workout in the gym and found that the gym team, on being asked to do tasks, lacked attention. T

Nie znaleziono jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Jednak badacze zwrócili uwagę na fakt, że joga zwiększa samoświadomość i przyczynia się do mniej nerwowego stanu, w którym funkcjonowanie poznawcze może ulec poprawie. Od dawna wykazano, że joga wzmacnia połączenie między ciałem i umysłem, głównie poprzez stosowanie póz i określonych metod oddychania.

Czy wiesz, że?

Particular poses and breathing techniques are shown to improve blood circulation to the brain and throughout the nervous system. The’conversation’ your body has between the psychological and the physical can be improved by several kinds of motion and exercise. Yoga is excellent for this purpose as it promotes movement to be synchronized with breathing regulation. Ultimately, yoga is all about unity of body and mind, with them being two sides of the same coin. Self-awareness or self-knowledge is encouraged by many psychotherapists and natural healers.

Ci, którzy tego szukają, powinni być ostrzeżeni, że nie jest to proste. Jednak joga może przynieść tę świadomość, a korzyści z niej płynące są ogromne. Po osiągnięciu tego celu, życie staje się o wiele bogatszym doświadczeniem, z perspektywą na życie i ogólnym pozytywnym nastawieniem, które pozwala praktykującemu jogę poddać się fizycznym zmysłom, które zazwyczaj nie są odczuwane w granicach normalnej świadomości.

Feelings not encroached on by word or thought can be a sin, resulting in subtle but certainly noticeable changes in the mind and soul. By learning how to ignore the chatter of the mind whilst strengthening the entire body, you have the ability to unlock the secrets of self-knowledge. The above are only a couple examples, the tip of the iceberg so to say concerning the non-physical and overall advantages of yoga. Yoga is just plain fantastic, get started now!