Jakie są korzyści z osobistego fitnessu?

Większość osób chce być sprawna fizycznie. Każdy z nas dąży do tego, aby być na tyle sprawnym, aby częściej mówić "tak" angażując się w rzeczy, które mogą dodać jakości naszemu życiu. Ale bycie zdrowym to coś więcej niż sprawność fizyczna. Sprawność emocjonalna, duchowa i psychologiczna nie może być ignorowana.

Zalety kondycji fizycznej

Nobody understands the importance of physical fitness. And you are never too old to exercise. It’s over 2,000 years because Cicero (106-43 BCE) advocated that we ‘take moderate exercise’, and since then we have gymd, jogged, walked, dieted, worshipped at the shrine of bodily attractiveness, and jumped onto the most recent fitness bandwagon. And in later , we have heeded Ben Franklin’s about early to bed and early to rise.

As ancient Greek appreciated physical perfection, we’ve begun to appreciate the multiple advantages of physical fitness. As people search for ways to enhance the quality of their lives, the significance of psychological fitness has become increasingly obvious. Abraham Lincoln made the observation: ‘The you’ve got at age is the one you’re born with; after thirty-five, it is the face you’ve made’. Since that time, there has been increased awareness of keeping mental by keeping your cool.

Zasoby energetyczne

informs us that accelerates aging and that we should avoid at all cost being involved in toxic relationships. We will need to be certain that the energy we provide or contribute to a relationship is positive. Taking the time to link to one’s deepest values could be rewarding too. And there is a smorgasbord of techniques to help-prayer, , journal writing, service to others, na wzgórzach, oglądając zachód słońca.

Najprawdopodobniej najlepszą ścieżką jest ta, która pomaga człowiekowi znaleźć i zrozumieć jego zasoby energii. W 1980 roku psycholog z Harvardu Charles Alexander nauczał -Metody pracy z ciałem dla osiemdziesięcioletnich mieszkańców trzech domów opieki nad osobami starszymi w Bostonie. Mieszkańcy wybierali albo technika, medytacja lub zestaw gier słownych mających na celu wyostrzenie zdolności poznawczych. Testy uzupełniające wykazały, że mediatorzy wykazali poprawę zdolności uczenia się, zmniejszenie pressure, and improved their mental health.

Sprawność umysłowa

When he returned to the age-care houses three decades later, Alexander discovered to his surprise that, though one third of the inhabitants had died, one of the mediators the death rate was zero. Mental fitness helps ward-off some of the negative effects associated with aging. But maintaining mental fitness is a vital quality of a high quality for all ages.

One of the intriguing features of psychological acuity is that there is not a time when our mind isn’t working for us. Even if we are engaged in a seemingly mindless activity like jogging, singing in the shower, or weeding the garden, the answer to a vexing problem can present itself. The qualitative information to ‘sleep on it’ can prove beneficial; the często znajduje rozwiązanie. Istotne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że trwała kondycja psychiczna wymaga odmłodzenia. A to zazwyczaj ma miejsce w okresach wolnego czasu lub czasu poza domem. Badania pokazują, że dzięki praktykom kontemplacyjnym (takim jak np. medytacja) komórki są odmłodzone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły