Czy ćwiczysz jogę?

Yoga is one of the most effective spiritual practices and healing methods in the current scenario. It was originated in India, and now it’s popular throughout the world with no second thought.

Yogic Practices and Chakras

Numerous modern studies have also been conducted on Yoga, which have demonstrated that Yogic practices are able to eliminate several ailments. Yoga was essentially originated as a religious practice, but with the passage of time, some postures are added to it. Numerous physical and mental advantages of Yogic practices have come into the picture. Yoga is taught in various countries in the current scenario. Different kinds of Yogic practices are named after their own qualities. Numerous organizations are providing the innovative yoga training to the individuals, with the support of which they can find the spiritual, physical and psychological benefits.

Chakra is a Sanskrit word, meaning wheel. It’s thought that the human body consists of a few chakras on the subtle level, which control many functions of the human body. Chakras should be the prominent areas of the Hath Yoga. Quite a few healing methods are popular now in the world, with the assistance of which you can heal your chakras and can find a fantastic health from each side.

Rodzaje jogi

  • Asany: Są to pozycje ciała.
  • Kriyas i Mudry: Obejmują ruchy ciałem i oddechem w celu ożywienia gruczołów i narządów.
  • Pranayama: These breathing techniques provide energy to the nervous system. Besides, they bring the power to the organs, glands and several other body functions.
  • Pratyahara: These are the deep relaxations, which provide the awareness about the inner and outer realms.
  • Dharna: This is the immersion technique intended for raising focus, processing information, sharpening & coordinating memory, and for enabling creativity.
  • Dhyana: This is the meditation technique for improving the capacity to control the mind and to achieve the greater awareness.
  • Jantra: Joga Jantra jest tak naprawdę złożonym systemem matematyki i geometrii, służącym do przypisywania wartości siłom, które działają w świecie. Siły te są odwzorowane jako geometryczne wzory i formuły matematyczne. Wzory te są często określane jako Jantry. Jantry te są przydatne w osiąganiu wyższych stopni Jogi.

Instytuty jogi

Instytuty Jogi dostarczają swoje kursy w kilku miejscach. Instytuty te można znaleźć w różnych krajach. Jest to możliwe, aby dowiedzieć się o tych kursach z łatwością teraz na stronach tych organizacji. Strony te dostarczają krótkiej historii Jogi i pozostawiają wyczerpujące informacje dotyczące technik Jogi praktykowanych w stowarzyszeniach. Poza tym, strony zawierają wszystkie informacje na temat programów oferowanych przez stowarzyszenia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły