Czy możesz zmienić swoje uwarunkowane myślenie?

Chociaż ty możesz no dostawać je, ty możesz być odpowiedzialny dla warunkować twój główkowanie, emocje i zachowanie w bardzo negatywnych sposobach które są trucizna i z pewnością no pomagają ciebie dosięgać zdrowej ramy. . Jeśli, jako przykład, powiedziałeś sobie niektóre z następujących i wyedukowałeś się, aby wierzyć w to, co mówisz sobie, możesz chcieć czytać dalej.

Uwarunkowane myślenie

Wielokrotne powtarzanie sobie niektórych z powyższych stwierdzeń, oprócz myślenia o nich, to kiepskie miejsce, w którym można się znaleźć. Dlaczego? To jest tak ponieważ ty jesteś nieświadomie wzmacniający twój zniekształcone wiary o sobie. Kiedy pozwalasz uwarunkowanemu myśleniu przejąć i dyktować, co jest, a co nie jest to masz kłopoty. Uwarunkowane myślenie jest trujące. Jest trujące, ponieważ nie myśli. Ono tylko reaguje i powtarza się, a więc staje się uwarunkowane w umyśle tak, jakby było prawdą i faktem. W uwarunkowanym myśleniu jest mało "prawdziwej" wiary, tylko warunkowanie. Jeśli powie się nam, że świat jest kwadratowy wystarczająco dużo razy i nie zadamy sobie trudu, żeby samemu sprawdzić, czy to jest fakt, czy nie, uwierzymy w to, ponieważ cały świat został uwarunkowany, żeby wierzyć w to samo. Cały świat w to wierzy, więc to musi być prawda!

Here it’s the exact same idea. You may believe what you tell yourself if and when it’s not valid. Unless you learn how to question, assess and examine what it is you’re conditioned to inform your self, your conditioned mind won’t ever change and you’ll keep on thinking what you automatically tell yourself. The issue with conditioned thinking (ideas we’ve unconsciously conditioned ourselves to think ) is that for the most part these ideas don’t represent . Kiedy już zamkniesz się w uwarunkowanym myśleniu, utkniesz w nim, bez miejsca na zmiany.

Jeśli nie ma absolutnie żadnego miejsca na zmiany, jak możesz postępować w sposób efektywny? Jak możesz zmienić to, co cię niszczy? Nie możesz i dlatego tak ważne jest nie tylko rozpoznanie własnych uwarunkowań, ale także danie sobie szansy na zmianę poprzez kwestionowanie, podważanie i analizowanie tego, co uważasz za trafne.

Ty możesz widzieć wiele przykłady jeżeli ty patrzejesz ostrożnie dosyć, i ty rozpoznasz jak ty yourself sadzisz uwarunkowane negatywne myśli w twój głowie. W rzeczywistości wszyscy robimy to tak często, że nawet nie zastanawiamy się, co to jest, że mówimy sobie. Po prostu powtarzamy te same mantry, których nauczyliśmy się już ponad . We become conditioned to do so. Others might do the exact same to themselves and to us since they’re also conditioned in their thinking and in their own lives they don’t stop to .

To wszystko jest dobre i dobrze, jeśli to, co mówisz sobie jest naprawdę ważne. Problem z uwarunkowanym negatywnym myśleniem jest taki, że generalnie nie jest ono ważne. Uwarunkowane wierzenia tylko szkodzą nam emocjonalnie i psychicznie, więc lepiej odwróć je w tym czasie. Być może powiedziałeś sobie tysiąc razy, że jesteś głupi, być może z powodu poprzedniego który pozostawił lub pozostawił cię z wątpliwościami co do samego siebie. Jednak to, co mogło być doświadczeniem domniemanej "porażki" (cokolwiek to znaczy), może nie być ważne dla Twojego teraz. Być może już raz coś Ci się nie udało, ale w końcu się za to zabrałeś. porażki" z tobą za każdym razem, gdy masz wyzwanie.

Czy zakwestionowałeś swój uwarunkowany umysł?

Zaprogramowałeś sobie, że jesteś nieudacznikiem i zawsze będziesz nieudacznikiem. Ustawiłeś się na porażkę z powodu swojego uwarunkowanego umysłu. A gdybyś teraz zaczął kwestionować, analizować i badać te uwarunkowane idee bardziej świadomie, co byś znalazł?

1. Jestem głupi: Czy ty i świadomie o tym czy jesteś głupi czy nie? Czy sprawdziłeś to? Czy widzisz wady w swoim myśleniu, gdzie po prostu (i bez zastanowienia) wmawiasz sobie i akceptujesz, że jesteś głupi w wyniku przygody, którą miałeś wiele lat temu? Będziesz musiał odkryć, co jest ważne na teraz i w Twoim życiu, a co nie.

2. I’ll always suffer with depression: Have you thought about whether there’s something you are able to consciously and actively do to fight your depression? If your depression is based, you may need meds plus CBT. If your depression is reactive depression, you can obtain the tools to help yourself overcome your depression. Have you accepted your conditioned thoughts without asking the right and aware questions? Are you currently more driven to help yourself than ever before and are you determined to succeed?

3. : To samo co powyżej, ale tym razem chodzi o stwierdza. Czy po prostu wierzysz, że zawsze będziesz cierpieć z powodu ataków paniki lub podwyższonego poziomu lęku? Jeżeli tak, dlaczego ty wierzysz to? Jest ja ponieważ ty jesteś teraz dobrze i prawdziwie uwarunkowany myśleć co twój negatywne myśli mówią ciebie o sobie? Ty warunkowałeś wierzyć co ty mówisz sobie? Czy zbadałeś to? Jeżeli no, ty chcesz badać je i widzieć jeżeli ja jest czas zmieniać.

Właściwy kierunek

Once you start to recognize that you have been kind of asleep with your ideas, you’re going in the right direction. When you arrive at this time, you’ll also understand the need to make some drastic changes in your . What I mean is that as soon as you begin to see precisely how blindly you let your conditioned mind to dictate to you how and what to believe you’re on the right path at last.

Rozpoznanie, że duża część twojego negatywnego myślenia pochodzi z obszaru uwarunkowania i że duża część twojego obecnego uwarunkowanego myślenia jest w rzeczywistości "wadliwym myśleniem", daje ci przewagę w dokonywaniu zmian. Gdy ty znasz wszystko to, ty masz szansę rozważać co ono jest ty potrzebowałeś stawiać w miejsce dla zmiany ty życzysz naprawdę zdarzać się.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły