Co wiesz o utracie pamięci u osób starszych?

Recently so much emphasis has been laid on remaining healthy that it appears to be quite a popular affair. Who doesn’t desire to stay active and healthy? However when it involves older adults it might well function as need of the hour rather than wishful desire. Staying active ensures not just a healthy body but a wholesome brain also.

Ćwiczenia pomagają w utracie pamięci

Exercise may be considered a good antidote. It releases chemicals in the mind called endorphins, which boosts your mood. Studies show that exercise could make you happier, build stamina, and boost self-esteem. In older people, the memory loss is linked to the shrinkage of a portion of the brain, referred to as the hippocampus. Hippocampus may be the portion of the brain that assists in forming memories. Recent studies also show that regular aerobic fitness exercise could be helpful in slowing as well as reversing the age-related memory loss in older adults.

This happens because of a rise in how big is hippocampus caused by exercise. Year of moderate aerobic fitness exercise researchers discovered that one, like walking, increased the quantity of the hippocampus by almost 2%, which led to a highly effective reversal of the age-related shrinkage of the hippocampus by one or two years. The shrinkage of the hippocampus is recognized as inevitable in elderly age by professionals, however the brain is thought to be modifiable at this time by them even.

Badania nad hipokampem

Rok umiarkowanego wysiłku fizycznego może podnieść sześć hipokampów, które są pewne, że nawet jeden. W badaniu naukowym, opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences, naukowcy losowo wybrali 120 dorosłych w wieku od 55 do 80 lat do 1 z 2 grup. Każdego dnia jedna grupa podążała za aerobowym programem ćwiczeń fitness w podróżowaniu po torze przez 40 minut, tydzień trzy dni; innej grupie przypisano ograniczone ćwiczenia ograniczone do tonowania i rozciągania.

Rok później skany umysłu wykonane na samym początku badania oraz te wykonane po roku wykazały, że właściwa i lewa strona hipokampa zwiększyły się odpowiednio o 2,12% i 1,97% w grupie ćwiczącej aerobik. Natomiast podczas badania skanów mózgu stwierdzono, że w innej grupie objętość hipokampa po stronie prawej i lewej zmniejszyła się odpowiednio o 1,40% i 1,43%.

Różne inne testy funkcji pamięci przestrzennej również wykazały wyraźną poprawę w grupie ćwiczącej aerobik, związaną z tym wzrostem objętości hipokampa. Badacze stwierdzili wzrost wielu markerów związanych ze zdrowiem mózgu, takich jak np. czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), który prowadził do odpowiedniego wzrostu objętości hipokampa.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły