bruine kip in een kooi close-up

Wist je deze vogelgriepfeiten?

Pas onlangs is de vogelgriep zo'n wijdverbreide ziekte geworden. Toch heeft zij bij velen angst gezaaid en iedereen met onbeantwoorde vragen over de overdracht, de symptomen en de behandeling opgezadeld. Vogelgriep wordt vermoedelijk verspreid via speeksel, neusinfusie en/of uitwerpselen van een besmette vogel.

Laten we eens kijken...

Anders gezonde vogels kunnen de ziekte oplopen door direct contact met een besmette vogel of via contact met een besmet oppervlak. Omdat de besmette vogels voor een groot deel trekken, is er toenemende bezorgdheid dat de vogelgriep zich wereldwijd kan verspreiden. Mensen kunnen vogelgriep rechtstreeks van een besmette vogel oplopen, maar er zijn weinig gevallen bekend van mogelijke besmetting van mens op mens. Dit betekent niet noodzakelijk dat het wel of niet mogelijk is, maar wel dat de specifieke overdrachtsmethoden nog niet allemaal bekend zijn.

De huidige procedure ter voorkoming van vogelgriep bestaat erin de besmette dieren te verwijderen zodra wordt vastgesteld dat zij besmet zijn. Soms kunnen dieren die als besmet worden beschouwd uit voorzorg ook worden vernietigd. Dit wordt gedaan om soortgenoten te beschermen en om te voorkomen dat het grote publiek de ziekte ook oploopt.

Symptomen

De symptomen van vogelgriep kunnen lijken op die van een gewone verkoudheid, waardoor de diagnose moeilijk te stellen is. Koorts, hoest, keelpijn, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden en zelfs een mogelijke longontsteking behoren tot de symptomen waarvan wordt aangenomen dat ze wijzen op een vogelgriepinfectie. Hoewel geen enkele specialist het zeker weet, zijn dit de mogelijke waarschuwingssignalen. De reden dat er zoveel onzekerheid heerst rond deze kwaal is dat hij nog niet volledig bekend is en nog niet grondig is bestudeerd.

Het is niet bekend of de ziekte zich zal blijven verspreiden of zal uitgroeien tot de wijdverbreide ziekte die iedereen vreest. Het immuunsysteem van de besmette persoon zal een grote invloed hebben op de ernst van de ziekte. De behandeling van een vogelgriepinfectie bestaat meestal uit geneesmiddelen op recept en de overlevingskans bedraagt 50 procent voor de personen die besmet raken.

Slotopmerking

Eenmaal besmet, zou het vogelgriepvirus zich snel door het lichaam verplaatsen. Hieruit volgt dat de symptomen onmiddellijk kunnen optreden en dat de besmette persoon snel actie moet ondernemen. Dit verslag is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het mag niet worden gebruikt in plaats van, of samen met, professioneel medisch advies of een aanbeveling van een arts. Als een of meer van de bovenstaande symptomen zich voordoen, moeten mensen een arts raadplegen voor een passende diagnose en/of behandeling.