Juodai baltos Jėzaus Kristaus atvertos tuščios rankos su delnu aukštyn dangaus fone

Ar turėtume laukti išgydymo?

Dievas, Dievas , atneša išgydymą. Gydymas nėra orientuotas tik į fizinį, bet gali pasireikšti įvairiose srityse: psichologinėje, emocinėje ir dvasinėje. Gali būti gydomi lūžę kaulai. Galima gydyti psichikos sutrikimus. Galima gydyti sužeistuosius arba tuos, kurių širdys buvo sudaužytos. Tie, kurie nepriėmė Kristaus, gali būti gydomi (emociškai - Kristumi).

Atkūrimas

Visi šie išgijimo būdai yra tikri ir gali įvykti, jei tikėsime. Supraskite, kad visi išgydymai neįvyksta akimirksniu. Dievas leidžia, kad kai kurie išgijimai užtruktų. Ką reiškia būti atidėtam? Kai kas nors atidedama, daugiau praėjo daugiau laiko, nei buvo numatyta. Laukiami rezultatai vėluoja. Galbūt jaučiate, kad Dievas vėluoja gydyti jūsų situaciją? Aš buvau dėl to kaltas. Dievas yra Dievas, kuris ateina laiku. Dažnai prašome Dievo palaiminti mus gera sveikata, didesnėmis pajamomis ir nuimti naštą.

Jau vien šie daiktai gali daugelį išgydyti, ypač padidinti pajamas. Kokias savo gyvenimo sritis prašome Dievo išgydyti? Ar Dievas mus išgydė šiose srityse? Jei ne, ar tai reiškia, kad nesame išgydyti, ar tai nereiškia, kad mūsų išgydymas užtruko? Galbūt vėluojant reikėtų pažvelgti į mūsų dvasinę ištvermę. Turime nepamiršti, kad ko tik prašome Dievo Jėzaus vardu, Dievas tai padarys, jei tik tai atitinka Jo valią.

Ar žinote, kad bet kuri neišgydyta jūsų gyvenimo sritis turi įtakos ne tik jums? Yra priežastis, kodėl mums trūksta tam tikrų gyvenimo sričių. Dievas gali užpildyti tą tuštumą ir gauti šlovę šioje procedūroje. Tai ne apie mus, bet apie Jėzų. Galbūt pastebėjote, kad mums reikia daiktų, kai tik jų norime? Susierziname, kai jų negauname, kai mums jų reikia. Lygiai taip pat elgiamės ir su Dievu.

Tiek daug klausimų

Mes prašome Dievo ko nors ir susierziname, kai atsakymai į mūsų maldas neateina tada, kai jų prašome pirmą kartą. Priežastis, kodėl jų negauname iš karto, yra ta, kad jie buvo atidėti. Tai nereiškia, kad mūsų išgydymas neateina. Tai reiškia, kad tai įvyks Dievo, o ne mūsų laiku. Evangelijos pagal Joną 10 skyriuje Jėzus mums sako, kad Jis yra avių vartai ir vienintelis kelias pas Tėvą eina per Jį. Tie, kurie Jį tiki, turės amžinąjį gyvenimą.

Jėzus mums sakė saugotis planetos apgavikų. Jėzus kalbėjo apie dvasinį išgydymą, tačiau Jo prisikėlimas atvėrė duris išgydymui įvairiuose regionuose. Evangelijos pagal Joną 11 skyriuje Jėzus patvirtins tai, ką sakė. Sužinome, kad Lozorius labai serga ir jam reikia pasveikti. Marija ir Morta tikėjo, kad išgydymo nebus, bet jis buvo tik atidėtas. Jono 11, 4 Jėzus išgirdo, kad Lozorius serga, ir tai pripažino. Marija ir Marta pasiuntė žmogų pranešti Jėzui, kad Lozorius serga ir miršta. Galbūt jūs savo maldomis siuntėte Jėzui žinią, kad kas nors šalia jūsų serga ir jam reikia pasveikti? Būtent tai čia ir matome. Jėzus sako pasiuntiniui (-iams), kad liga Lozoriui užklupo dėl tam tikros priežasties.

Lozorių užklupusi liga būtų skirta Dievui, Sūnui ir Tėvui, šlovinti. Kartais Dievas pasinaudoja mūsų ligomis ar negyvybingomis situacijomis, kad atneštų Jam šlovę po to, kai viskas pasikeičia į gerąją pusę. Šeštoje eilutėje sužinome, kad Jėzus, gavęs žinią, yra Jeruzalėje. Tekste informuojama, kad Jėzus dar dvi dienas pasilieka lygiai toje pačioje vietoje, žinodamas aplinkybių dydį. Kaip dažnai manėme, kad Jėzus mūsų negirdi? Kaip dažnai jautėme, kad išgydymas ateina nepakankamai greitai? Tai vadinama uždelstu išgydymu. Gydymas ateina, bet ne tuo laiku, kuriuo mums reikia, kad jis ateitų. Jis ateis tokiu laiku, kokiu turėtų ateiti.

Supraskime tai

Turime suprasti, kad jei skelbiame išgydymą, jis jau pasireiškė srityje. Turime leisti jai pasireikšti srityje. Ar lauksime atsigavimo? Taigi Jėzus liepia mokiniams pakuotis, o jie eis į Betaniją apžiūrėti įvykio vietos. Jėzus sako mokiniams, kad Lozorius miega. Mokiniai manė, kad Lozorius iš tikrųjų buvo . Jėzus kalbėjo apie miegą religiniu aspektu.

Jis buvo miręs. Kai Jėzus atvyko į Betaniją, Lozorius buvo miręs keturias dienas. Tuo metu visur sielvartas ir gedulas. Būtina, kad būtų paliesta 18-oji eilutė. Tekste teigiama, kad Jėzus buvo netoli Jeruzalės. Joje sakoma, kad Jeruzalė ir Betanija buvo maždaug už penkiolikos varstų. Tai maždaug už dviejų mylių. Jėzus lengvai galėjo būti ten gerokai anksčiau, turint omenyje, kad abu miestus skiria vos dvi mylios. Tam yra priežastis. Turėjo įvykti prisikėlimas. Turėjo įvykti šis paskutinis stebuklas, kuris suvaidins svarbų vaidmenį fariziejams susirinkus planuoti Jėzaus nukryžiavimo. Tai buvo paskutinis šiaudas. Atsigavimas ateis tinkamu laiku, bet turime laukti Viešpaties.

Kartais Dievas leidžia ligai užklupti mus ir pasilikti, kad padėtume kitiems. Ar galite prisiminti situacijų, kai kas nors sirgo ar išgyveno, o jūs ilgainiui sustiprėjote? Kažkas iš jūsų namiškių mirtinai sirgo ir jūs manėte, kad negalėsite išgyventi. Kartais išgydymas ateina praeidamas. Kai mirštate ir esate saugomi, ligos nebelieka. Įvyko amžinas išgydymas.

Gyvenimo pokyčiai

Daugelis žmonių pakeitė savo gyvenimo būdą iš prasto į gerą, nes kažkas mirė jų artimuosiuose. Jei tas žmogus nebūtų miręs, jie būtų toliau ėję pražūties keliu ir laukę, kada bus išrinktas jų numeris. 26-oje eilutėje Morta pradeda pasakoti Jėzui, kad ji yra tikinti. Kad ir ko Jėzus prašytų Dievo, Jis tai padarys. Ar ji iš tiesų suprato, kad ieškojo Dievui tiesiai į veidą. Kartais Dievas yra tiesiai mūsų scenarijų viduryje, o mes nesuprantame, kas Jis yra.

Mūsų užduotis - kreiptis į Dievą su tikėjimu, ir išgijimas ateis, kaip ir moteriai su kraujo dilema. Jėzus sako Marijai, kad žmonės, kurie Jį tiki ir gyvena Jame, niekada nemirs. Tai proga atlikti dvasinį patikrinimą. Ar gyvename Jame su Juo kasdien? Tie, kurie paklūsta Dievo įsakymams, gyvens amžinai, kad ir kas nutiktų čia, žemėje. Ar iš tikrųjų tikime Kristumi ir Jo prisikėlimu? Ar tikime, kad Jis gali išgydyti mus nuo bet kokių ligų? Jo mirtis ir prisikėlimas leidžia įvykti visoms išgydymo dalims.

Tai atvėrė duris toms dovanoms, jei išgijimas iš Šventosios pasireikšti mums. 39-oje eilutėje pasakyta, kodėl šis išgijimas užtruko. Jėzus buvo nukreiptas į vietą, kur gulėjo Lozorius. Ta vieta - tai urvas, kurio įėjimą užstoja uola. Ši liga / mirtis neigiamai paveikė kelis žmones, tačiau Dievas pakeis situaciją, kad galiausiai rastume pašlovinimą. Jėzus liepia ten esantiems žmonėms nuimti akmenį.

Kliūtys

Dažnai tai būna akmenys, kurie užstoja mums kelią į gyvenimą. Jie užkerta mums kelią į prisikėlimą iš mirusių scenarijų. Akmenys ne visada buvo akmenys. Akmenys buvo akmenukai. Akmenukai simbolizuoja naštą. Kai leidžiame problemoms kauptis, jos kaupiasi. Akmenukai tampa akmenimis. Akmenys tampa rieduliais. Mums reikės valdyti akmenis. Akmenukai yra daug lengvesni už akmenis ar riedulius.

Kai pašalinsime akmenis iš savo gyvenimo, galbūt pamatysime šviesą. Galime pamatyti savo išeitį. Kai kurie žmonės savo gyvenime pašalino uolas. Išeitis yra, bet mes taip ilgai buvome toje negyvybingoje situacijoje, kad pamiršome, kaip nueiti iki išėjimo, kad pasiektume laisvę ir vėl turėtume gyvenimą. Tą jungą nutraukti šiek tiek sunkiau, bet tai galima pasiekti. Tokiai situacijai reikia papildomo Dievo postūmio.

Melskitės

Štai kodėl malda yra tokia svarbi. Malda pralaužia bet kokios priešiškos jėgos užtvaras. Marta sakė Jėzui, kad Lozoriaus kūnas smirdi. Lozorius buvo kape keturias dienas ir pradėjo smirdėti. Ar kada nors žvelgėte į kokias nors aplinkybes, savo ar kieno nors kito, ir pareiškėte, kad situacija tikrai smirdi. Atrodo, kad iš jos visiškai nėra išeities, nes joje esame taip ilgai. Atrodo, kad nėra jokių galimybių. Turime atsiminti, kad Dievas yra energijos šaltinis, galintis mus išvaduoti iš bet kokios situacijos, kad ir kaip smirdėtų. Pažvelkite į 40-ąją eilutę. Jėzus uždavė Mortai klausimą. Jei pagalvoji, ar nematai Dievo šlovės? Jei mąstysime, kad Dievas gali, matysime pokyčius. Mūsų religija įvesdina į Viešpaties akivaizdą. Kur yra religija, ten yra Dievas.

Kur yra Dievas, ten yra ir Jo egzistencija.

Ten, kur yra Jo egzistencija, bus ir Jo šlovė. Jono 11:43 matome Jėzaus galią. Kai Jėzus yra jūsų situacijos viduryje, galite tikėti, kad įvyks teigiamų pokyčių. Tai, kas buvo mirę, turės gyvybę. Jėzus liepė Lozoriui išeiti. Jis sako Lozoriui išeiti iš mirusios situacijos iš Aukščiausiojo Dievo galios. Ar žinojote, kad mes turime tą galią kalbėti gyvenimą žmonėms, kurie yra aplink mus ir išgyvena? Jėzus kalbėjo gyvenimą Lozoriui. Kad galėtume kalbėti apie gyvenimą, turime turėti širdį. Gyvybė yra Dievo žodis. Kai kalbame Dievo žodį ir mąstome, kalbame apie gyvenimą. 44-oje eilutėje Lozorius atsigavo. Jis buvo prikeltas. Jėzus liepė aplinkiniams žmonėms išlaisvinti Lozorių iš kapo drabužių. Jei tik pasieksime tašką, kai suvoksime, ką dėvime, ir išsivaduosime iš savo kapo drabužių (geismo, neapykantos, ištvirkavimo, svetimavimo, melo).

Aukščiau išvardytos nuodėmės, kaip ir kitos nuodėmės, gali padėti mums pasiruošti amžinajai mirčiai. Mes linkę Dievas už mūsų scenarijus. Tai ne Dievas, kuris mus supa. Tai žmogus mus apvilko kapo drabužiais. Ne kartą matėme, kaip vaikščiojome apsirengę kapo drabužiais, nes mūsų išbandymai ir vargai pasiekė mūsų sielą. Vienintelis būdas, kad vėl turėtume gyvenimą, yra pašalinti akmenį (-us) iš savo gyvenimo, kuris (-ie) uždarė išėjimą į (gyvenimas). Jei tikrai norite, kad jus gydytų visose gyvenimo srityse, neieškokite šių laikinų priemonių. Ieškokite išgydymo, kuris yra amžinas. Kreipkitės į Dievą. Jis yra tas, kuris turi tikrąją galią . Ačiū, kad skaitote mano pranešimus.