Siirtääkö aivotutkimus parantumista uusiin suuntiin?

-study, and its effect on health, is now an intriguing venture as the emotional age of the last century combines forces with the age of today. With the assistance of , advice on mind-study has proliferated, piling up reams of information in favor of a mind/body connection.

Aivojen voima

On myönnettävä, että näiden tietojen tulkinnat ovat moninaisia ja uhkaavia niiden terveysvaikutusten kannalta. Kiistanalainen epämääräisyys käsittää aivojen voiman parantaa kehoa. Kuitenkin kollektiivinen is transitioning to an endorsement of a connection between thoughts and well-being. Mind and health are being redefined to accommodate the new . Mind activity was observed for centuries.

Yleisesti ottaen mielen aiheeseen liittyy sellaisten toimintojen tutkiminen, jotka eivät aina näy ruumiillisille aistimuksille, kuten esim. , tietoisuus, älykkyys, päättelykyky ja muut psykologiset kyvyt. Teknologia on kuitenkin mahdollistanut sen, että valtavirran tiede voi todistaa, että biologia ja kulttuuri ovat synergistisiä. Siksi mielen aiheeseen kuuluu nykyään myös ruumiillisille aistimuksille ilmeisten toimintojen, kuten hermojärjestelmien, fysiologisten vasteiden, peilineuronien ja mikrotubulusten, tutkiminen.

Mielenparannusmenetelmät

Esimerkiksi aivokuvantamistietoja, kuten fMRI-lukemia, on käännetty todentamaan, että katkeamaton yhteys ja kehon välillä, mikä puolestaan on johtanut käsitykseen, jonka mukaan aivot voidaan pelkistää kemialliseksi ja sähköiseksi aivotoiminnaksi. Ei ole yllättävää, että myös mielenparannusmenetelmät ovat pelkistettävän mielen yhteydessä pelkistettävissä tai vähennettävissä maapallon alati muuttuvan aivojen kokoelman vuoksi.

Sen lisäksi, että normaalia kemiallista ja sähköistä aivotoimintaa ei löydy, on myös se yksityiskohta, että pelkistettävät mielenparannustekniikat ovat lyhytaikaisia ja kuolevat toisinaan ennen mieltä tai päinvastoin. Kääntäen mielen tutkimustietoa voidaan myös kääntää hypetettäväksi kartesiolaisen dualismin pitkäaikainen käsite, mikä merkitsee selkeää eroa ruumiin ja mielen välillä, mutta mieli kykenee kehittymään enemmän kehon ja sen terveyden hallintaan.

Käsitys siitä, että ihmismieli on keino hallita kehoa tai kehoja, on kuitenkin huolestuttava. Sen lisäksi, että mielenparannusmenetelmät ovat yhtä kehittyneitä tai kehittymättömiä kuin yksittäiset mielet, joita ne koskevat, dualistinen käsite jättää oven auki myös manipuloinnille ja itsekontrollin vähentämiselle. Kiehtova sivuhuomautus dualistiseen teoriaan on tavanomainen olettamus, että mieli on redusoimaton.

Mielentutkimuksen uudelleenajattelu

Granted, a mind separate from the body is plausible, but if the mind has been reduced to a human character, it’s reducible. These analyses should not say the popular mind-study theories are incorrect; this isn’t a point. Theories are falsifiable and will continue to be modified as new information and discoveries emerge. Human knowledge is evolving and will adapt to less restrictive mind-healing methods as the classical worldview of the mind and säätyy pois epätäydellisestä tiedosta.

Pohjimmiltaan mielen tutkimista ja sen vaikutusta terveyteen uudelleen ajateltaessa on ratkaisevan tärkeää ymmärtää abstraktin tulkinnan merkitys. Esimerkkinä mainittakoon, että mielen pelkistäminen mieleen tai jopa kvanttifysiikkaan on yhtä epäuskottavaa kuin rytmin pelkistäminen hienoksi pianonsoittajaksi. Hieno pianonsoittaja edustaa rytmiä, mutta pianonsoittaja ei ole välttämätön rytmin läsnäololle. Samoin yksittäinen mieli/ruumis tai edes ihminen (hahmo) ei ole välttämätön mielen läsnäololle.

Mindful-healing

Vielä pidemmälle vietynä ihmiset eivät ole edes välttämättömiä toipumisen merkkejä varten. Mindful-healing on. Vaikka äärettömän Mielen läsnäolo, joka edellyttää terveyden ilmenemistä, on ristiriidassa sen laajalle levinneen tulkinnan kanssa, jonka mukaan terveys on aineen tila, se tarjoaa perustan, joka voisi yhdistää teoreetikkoja, tutkijoita ja maallikoita, voi kumota erimielisyydet ja ratkaista kysymyksen.

Ovatko keho ja mieli yhteydessä toisiinsa? Kyllä, kun kerran mieli luokitellaan ihmismieleksi, sen yhteenkuuluvuus on se, että mieli on yksi ja sama kuin keho, jota se ilmentää. Todisteet osoittavat, että kun ihmismieli kehittyy, myös keho kehittyy. Mutta ei aina. Koska todisteet osoittavat myös, että ihmiskunta kiemurtelee mutanttien ja ohimenevien kokemusten ja yhteyksien monimutkaisessa, mutkikkaassa ja sotkuisessa verkostossa. Siksi esitetään kysymys.

Ovatko keho ja mieli yhteydessä toisiinsa? Ei, kun mieli tunnistetaan äärettömäksi Mieleksi. Ihmisen anatomia, sellaisena kuin me sen nyt ymmärrämme, ei ole edes äärettömän Mielen ratkaisu tai ilmentymä. Mihin tämä siis jättää ihmisen anatomian? Juuri sinne, missä se on, kehittymässä itsestään. Ihmisen mielen/ruumiin täytyy kehittyä, mutta ei siksi, että se lopulta kehittyy äärettömäksi Mieleksi tai jumalallisen Mielen ilmentymäksi. Niin ei tule tapahtumaan. Parantuminen, ei yksilöllinen anatomia, on läsnäolomme tosiasia.

Laajennettu tietoisuus symboloi mieltä ja . This simple fact, or conceptual interpretation may influence the human situation. As an example, after a terrible accident, I had second degree burns on half of my face. I didn’t tap into limited human mind so as to repair my body. There was no skin or brain manipulation. I didn’t even need relievers. Humanistiset sairaanhoitajat pesivät soraa heidän palaneelta iholtaan niin pehmeästi kuin fyysisesti oli mahdollista. Ihailuni oli minun . Uusi iho alkoi kasvaa kahdessa päivässä ja kolmen viikon aikana kasvoni olivat täysin tavalliset, ei ole .

Ihmisen mieli vs. ääretön mieli

Ihmisen mieli, joka ruumiillistaa vahingoittunutta ihoa, työnsi itsensä ei-, kun taas ääretön mieli ja hyvinvointi säilyivät vahingoittumattomina. Mielen tutkiminen ja sen vaikutukset toipumiseen ovat tehokkaita, kun ihmismieli tunnustaa, että sen ainoa merkitys on ymmärtää jumalallinen Mieli ja sen vaikutus terveyteen. Epäilemättä ihmismielen yläpuolella olevaa Mielta ei ole helppo hahmottaa. Mutta sitten emme ymmärrä sitäkään, että maapallo pyörii auringon ympäri kuudenkymmenen seitsemän miljoonan kilometrin tuntinopeudella.

Mielentutkimus, ei ihmismielen vaan äärettömän Mielen analyysi, tarjoaa lupaavan vastakosmologian yksilökeskeiseen universumiin. Jumalallisen Mielen näkökulma ja sen vaikutus terveyteen odottaa kokemusta, jossa ei ole rajoitettuja, rajoittuneita, muuntuvia, uudelleen kytkeytyviä, hajoavia, kvantifioitavissa olevia mieliä/ruumiita, jotka on luokiteltu terveiksi, sairaiksi, yksilöiksi, eläimiksi tai kvanteiksi.

Mielenparannustekniikat eivät enää kestä manipuloinnin tai dualistisen taistelun vaikutuksia, vaan niitä harjoitetaan äärettömän Mielen ja sen terveellisen ilmenemisen pohjalta.

Oliko tästä artikkelista apua?

Aiheeseen liittyvät artikkelit