Φυσικά θεραπευτικά συστατικά για την περιποίηση του δέρματος που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων, όπως το ηλιακό έγκαυμα, η ακμή, η ψωρίαση, το έκζεμα και βοηθούν στη μείωση των περιβαλλοντικών βλαβών. Επίπεδη τοποθέτηση σε στικτό κίτρινο φόντο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αποκατάσταση των ηλιακών εγκαυμάτων;

Sunlight, a significant source of UVA and UVB radiation, penetrates deep into skin cells, excessive exposure to which has the potential to lead to immune system suppression, eye disease along with multiple skin ailments. While UV rays are known to damage collagen fibers in the skin causing premature aging and Sunburns, they’re also responsible for the deadliest type of skin cancer-malignant melanoma.

Φροντίδα δέρματος

Although the incidences of skin cancer among darker skin toned people is lower than in Caucasians as a result of further melanin in the skin that restricts the absorption of UV rays into the deeper layer of skin tissues, darker individuals are nonetheless at a risk of developing skin cancers from unrestricted subjection to the Sun. Moreover, these rays may also aggravate multiple skin diseases and conditions including Sjogren’s syndrome and rosacea amongst several more.

The damaging bands of UV radiation reach the Earth even on a cloudy day and have their consequences inside too, thus it is critical to always take precautionary measures as a defensive mechanism to protect yourself against the damaging effects of sun rays. How to defend yourself? Photo protection is broadly encouraged by dermatologists as a top protective strategy against Ultra Violet rays; sun protection products have evolved tremendously over the years based on customer needs and technological advances.

Λάβετε υπόψη

Sunscreens are now being in-cooperated as a very important ingredient in the production of a broad assortment of products, in the traditional Sun lotions to the daily skincare and cosmetic products. Catering to the growing demand for healthier and more effective Sun care products, the Sun protection business has effectively made available to the customers an extensive assortment of products to select from according to their own lifestyle and skin type.

Sunscreens that provide several properties are now available in the form of creams, lotions, gels and sprays which are economical and are, therefore, more attractive to the customers. Choose your Sun Cream sensibly. According to the US Food and Drug Administration, a Sunscreen that provides”broad- spectrum protection” must be selected to cater to both UVA and UVB rays. While all Sun protection creams protect against UVB rays, UVA rays, which are responsible for causing premature aging and skin cancers, are specifically blocked by products offering a broad-spectrum protection.

Moreover, a product with SPF of 30 or greater must be utilised as a Sun cream for face and body in which the SPF factor suggests the security level it gives. However, no Sunscreen can protect you fully; SPF 30 filters around 98 percent UVB rays whereas SPF 50 filters about 98.8% beyond which there’s a minute increase in security.

Σημειώστε!

For best results, the Sunscreen has to be worn 30 minutes prior to stepping outside in the Sun so that it may be wholly absorbed in the skin and have to be applied at least every 2 hours (more if you swim or sweat). Based on Dr. Noor Almaani, consultant dermatologist at the King Edward VII Hospital in Windsor, two mg of Sunblock is required per centimeter squared of skin- six teaspoons for the mature body and around three teaspoons for kids. It’s critical that sun protection is applied to all exposed parts of the body such as neck and ears.

Nevertheless, the use of sunscreen should be prevented on children under the age of six because their skin is too thin and sensitive to chemicals. Thus, they ought to be kept out of the sun completely. Furthermore, additional precautions should be taken into consideration to stay protected under sunlight. Seek shade as far as possible and avoid stepping outside between 10 a.m. 4 p.m. during once the UV rays are the most intense.

Ένδυση

Ensure to wear loose, light weighted and protective clothing with a broad brimmed hat to protect as much skin as possible when going outdoors. Also, protect your eyes by adding sunglasses on your attire to obstruct about 99% of the damaging UV rays from reaching your mind. The strength of the sunlight rays depends upon variables like the elevation of your location in addition to the period of the year.

While UV rays are the strongest during the summers, they reflect off water and snow during the winter season, consequently increasing the odds of sunburn. Hence organize your activities accordingly. As much as you need to enjoy the Summer Sun till it continues, do not forget to be aware of your super skin! Stay safe in the sun and make sure you pop ample of sunscreen. Keep a close watch on how you dress while exercising and limit your time in sunlight! With these in mind, you’re good to cherish the health of this blissful Summer Sun.