πονοκέφαλος στο αεροπλάνο, άνδρας επιβάτης φοβάται και αισθάνεται άσχημα κατά τη διάρκεια της πτήσης στο αεροπλάνο

Πόσα είδη ημικρανίας υπάρχουν;

Migraine is really a headache that may occur for at the very least four hours and extend around 72 hours. Although you can find various kinds of migraines, However, common migraine will not present having an aura. Feeling and pain nauseated are experienced by people identified as having either common or classic migraine.

Καλό είναι να γνωρίζετε

From the classic and common migraine aside, there are other styles of migraines. Migraine that’s linked to having your menstruation is named menstrual migraine. lifting or coughing, it is known as benign exertional migraine. This kind of migraine is named status migrainosus. This can be a rare condition that could last for a lot more than 72 hours. Other styles of migraines are ophthalmoplegic and hemiplegic.

With the initial kind of migraine, However, your basilar artery that is located the bottom of one’s brain is affected. Somebody who is identified as having this sort of migraine experience vomiting or feel nauseated. You might have either diarrhea or constipation also. Doctors declare that headache-free migraine is due to unexplainable pain in a particular part of your system.

Fever can trigger this problem also. You can find migraines which are experienced such as for example exertion and medication-related migraine rarely. Food and alcohol-related migraine are a unique condition also. These rare forms of migraine are curable. You need to relay these to your physician so that he’d have the ability to diagnose your trouble properly.