Kdo nejčastěji trpí depresí?

According to the World Health Organisation (WHO), depression is a common mental disorder that is the leading cause of disability and the major contributor to the global burden of disease. By 2020 WHO predicts that depression increases to the number two contributor to global burden of disease.

Kdo by to byl řekl?

Depression is common, affecting about 121 million people worldwide. Depression is one of the leading causes of disability worldwide. Depression can be reliably diagnosed and treated in primary care. Fewer than 25 percent of those affected have access to effective remedies. So what’s Depression? Depression is a common mental disorder that manifests itself in the shape of depressed mood, a loss of enjoyment of living, low self esteem, inability to sleep properly, loss of appetite, low levels of energy, and poor concentration.

It affects people of all ages and from all backgrounds. Some experience acute symptoms and are not able to function day to day and deaths account for around eight hundred and fifty million lives yearly.

So who’s most at risk?

The statistics indicate that women are more vulnerable to depression than men. Approximately one in six women will experience depression at some point in their lives while men have a one in four chance. There are variables that affect on women that lead to depression like child birth (post natal depression), hormone changes and the multiple roles women have in day to day life (such as raising children, running a house and holding down a job, all at exactly the exact same time). Among the known problems with the numbers is that guys are known to be less inclined to find support for their depression.

Společenské stigma, kterému jsou muži vystaveni, jim brání vyhledat pomoc a čísla mohou být zkreslená. Mnoho mužů považuje depresi za slabost nebo to tak vnímají ostatní, a proto se zdráhají vystoupit a přiznat svou nemoc. Ačkoli se v současné době tento trend posouvá, stále existují miliony mužů, kteří se pro podporu nedostaví.

Děti

U dětí, které trpí depresí, je vyšší pravděpodobnost výskytu této poruchy v rodině. Často mezi nimi bývají i rodiče, kteří se s depresí někdy v životě setkali. Dospívání je obdobím, kdy se zdá, že deprese ovlivňuje větší počet lidí, zejména žen. U nich je také vyšší než obvyklá pravděpodobnost, že mají depresi v rodinné anamnéze, i když ne v takové míře jako děti.

Jaké jsou rizikové faktory?

A range of factors have been recognized as increasing the risk of contracting melancholy. These include such things as anxiety, marriage separation, relationship break down, a loss of a loved one, beginning of chronic illness like diabetes, abuse or neglect or any other traumatic event. Depression is a major psychological disorder that is prevalent everywhere, in all ages, genders and races. There appears to be a higher incidence in women but the numbers might be somewhat misleading. There are numerous known contributing factors, including family history of the illness.

 

Byl tento článek užitečný?

Související články