Útok viru, obrana před koncepcí viru. COVID-19 Ochrana proti koronavirům pomocí imunitního systému. Zůstaňte zdraví

Jak předcházet alergiím a zmírnit je?

Při alergii reaguje schopnost bojovat s nemocí na látku, na kterou by neměla reagovat, a reakce je často přehnaná. Předměty obsahující látky, které způsobují alergii, jsou běžně domácí prach, zvířecí srst, chemikálie v domácnosti, citrusové plody moře a ovoce. Nepřiměřeně silné imunitní reakce mohou vyvolat také bakterie a paraziti. Celková skupina reakcí vyskytujících se při alergii je poměrně složitá.

Imunitní systém

Několik z nich je totožných s normální imunitní reakcí, ačkoli se vyskytují, pokud by se neměly vyskytovat i. Při kontaktu s čerstvou látkou se buňky ve schopnosti bojovat s nemocí naučí tuto látku (alergen) vnímat a vytvoří se některé protilátky. Druh protilátek zvaný IgE může být u alergií nejvýznamnější. IgE se přilepí na některé buňky v tkáních a krvi zvané mastocyty a vystupují z jejich horní části.

Ty se přichytí na konce IgE vyčnívající z mastocytů. To může vyvolat tvorbu histaminu a dalších signálních látek v žírných buňkách. To může způsobit otok tkáně. Tyto enzymy však nejsou zcela specifické a mohou a do jisté míry rozkládají složky vlastní tkáně vašeho těla, Na samém počátku plnohodnotného života jedince získá schopnost bojovat s nemocí potenci reagovat proti většině látek v samotném fyzickém těle a v prostředí.

Nicméně, můžete najít mechanismy, které se učí schopnost bojovat s nemocí identifikovat normální látky v rámci životního stylu v prvním dětství, alergie může tvořit. Alergie může vzniknout i v případě, že malé dítě není nikdy vystaveno látkám, které jsou později běžnou součástí jeho životního stylu. V takových případech nezíská schopnost bojovat s nemocí možnost potlačit reakci na tuto látku.

Dobře, že teď!

Nechat malé dítě vyrůstat v přehnaně sterilním a čistém prostředí proto může způsobit alergie. Alergie se však liší v závislosti na sloučenině, která vyvolává imunologickou reakci. Alergií v kůži se projeví příznaky jako např: zarudnutí, Abyste se vyhnuli alergiím v rámci jednotlivce nejjednodušším způsobem, musí být dítěti umožněn kontakt s přírodními prvky, jako je země, špína, zvířata, rostliny, fyzické spojení s jinými lidmi atd.

než děti bez vztahu k domácím zvířatům. To je v rozporu s tím, co si mnoho lidí myslí. Na druhou stranu, například chlór, Prvním přístupem při léčbě projevů alergie je vyhnout se kontaktu s látkami vyvolávajícími alergické reakce. Přesně totéž by měl pracovník vyžadovat od svého zaměstnavatele. Pokud nevíte, na co všechno přesně reagujete, můžete si vyzkoušet, že přestanete přicházet do styku s jedním faktorem po druhém, a brzy se domníváte, že se alergie zmírní, a tento faktor si na další roky vynecháte z každodenního života.

Závěrečná poznámka

Vyhýbání se alergenům je někdy obtížné, nebo je přístup k životu omezený, aby byl přijatelný. a tím zmírňuje nebo zabraňuje vnějším příznakům, které se objeví, jakmile antigen vstoupí do fyzického těla. Dalším reálným způsobem je desenzibilizační léčba. Touto léčbou si člověk nechá tělo dostat do řízeného a postupně se zvyšujícího kontaktu s alergeny po určitou dobu, vitamin C, antioxidant vitamin e, Echinacea purpurea, quercetin.